Menu

Passagerrettigheder og ansvar

Passagerrettigheder og ansvar

Passagerrettigheder og ansvar inden for EU’s grænser bliver reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004. Dokumentet fastlægger betingelser og procedurer for opnåelse af bistand og kompensation fra luftfartsselskaberne.

Nægtet boarding

Flyveselskabet har ret til at nægte boarding til alle passagerer, der ikke følger de punkter, der er indeholdt i flyselskabets regler og/eller udgør en trussel mod sikkerheden, dvs.

  • passageren er under påvirkning af alkohol
  • passagerer forsøger at gå ombord med forbudte genstande eller udgør en trussel mod andre passagerer eller flyet

Vær opmærksom på!
Hvis passageren ikke følger de relevante bestemmelser i flyselskabets vilkår og betingelser, vil afslag på boarding ske uden ret til nogen form for kompensation.

Hvad er overbooking?

Overbooking er en praksis hos flyselskaber, hvor flere billetter sælges, end der er pladser til rådighed på et givet fly. Flyselskaber baserer deres overbookingsgrænser på detaljerede undersøgelser af belægningsgraden og oplysninger om den procentdel af passagerer, der ikke er til stede til boarding. Takket være dette er sandsynligheden for at blive nægtet boarding lav.

Er der nogen frivillige?
I tilfælde af en sådan situation er det luftfartsselskabets ansvar at finde frivillige, der accepterer at opgive deres reserverede sæde og flyve med den næste mulige forbindelse. Hvis der ikke kan findes nogen frivillige, vælger luftfartsselskaberne selv passagererne. Luftfartsselskabet er forpligtet til at udstede passende kompensation, hvis værdi afhænger af ruten og kan være på alt lige fra 250 til 600 EUR. Hvis der ikke er flere flyvninger på en given dag, tilbyder flyselskabet også indkvartering og mulig transport.

I tilfælde af at man bliver nægtet boarding, hvor flyselskabet er ansvarligt i henhold til regulativ UE 261/2004, er det luftfartsselskabets pligt at informere passageren skriftligt om procedurerne for opnåelse af kompensation og assistance.

Forsikring
Den bedste beskyttelse mod at blive nægtet boarding, uanset om det er på grund af passageren eller flyselskabets fejl, er at købe en passende forsikringspolice.

Husk!
I tilfælde af at man bliver nægtet boarding, er grundlaget for muligheden for at opnå nogen form for kompensation, at man kommer til tiden, når det kommer til boarding.

Flyaflysning

I tilfælde af en annulleret eller omlagt flyvning eller i tilfælde af, at flyselskabet ophører med at have en rute, er flyselskabet forpligtet til at finde en alternativ forbindelse til passageren eller refundere flyveomkostningerne fuldt ud.

Mad og indkvartering
Operatøren er også forpligtet til at levere mad samt at finde indkvartering, hvis den alternative forbindelse er planlagt i de følgende dage, medmindre flyselskabet forbeholder sig retten til at fravige denne forpligtelse på de vilkår, som passageren accepterer på tidspunktet for køb af flyvningen.

Hvis kunden vælger at få en refusion, er flyselskabet forpligtet til at udstede denne inden for 7 dage fra modtagelsen af kravet om refusion.

Kompensation
Passagererne har ret til at få kompensation svarende til 250 og 600 EUR afhængigt af ruten og under forudsætning af, at passageren er i afgangshallen til tiden.

Betydelig flyforsinkelse

Afhængigt af længden af den planlagte flyvning, er flyselskabet forpligtet til at dække omkostningerne ved mad, hotelophold eller andre ydelser, hvis forsinkelsen overstiger mellem 2 og 4 timer. Kunden skal være ankommet til afgangshallen til tiden, førned erstatningskravet er gyldigt.

I tilfælde af en forsinkelse på mere end 5 timer har passagerer ret til at anmode om fuld refusion af billetprisen samt en passende kompensation fra flyselskaberne.

Hvornår kan jeg kræve kompensation?

Du skal huske, at muligheden for at anmode om kompensation ikke afhænger af en forsinket afgang, men en forsinket ankomst til destinationen. Desuden har passagererne ikke ret til kompensation, hvis forsinkelsen skyldes eksterne faktorer f.eks. svære vejrforhold.
Før afrejse er det værd at overveje at købe en rejseforsikring, som vil beskytte dig mod uventede udgifter, der opstår i tilfælde af en flyforsinkelse eller aflysning.

Mistet baggage eller beskadigelse under flyvningen

Luftfartsselskaberne er ansvarlige for tabet eller beskadigelsen af vores indcheckede bagage. Tjek hvad du kan anmode om i tilfælde af mistet bagage eller skader fra flyselskaberne.

 


Tips og forslag i denne artikel og relaterede artikler er kun til hjælp og orienteringsformål og må ikke udgøre grundlaget for et krav mod eSkytravel.dk.

Indeholder denne artikel de oplysninger, du ledte efter? Ja | Nej
Efter min mening er denne artikel:
Tak for din mening!