Menu

Retningslinjer til beskyttelse af privatlivets fred

 1. Cookies Politik

  1. eSKY.pl S.A., med hovedkontor på adressen: Radom, 26-600, Pl. Jagielloński 8, optaget i Statens Domstolsregister ført af Landsretten for Polens Hovedstad Warszawa, Afdeling f. Økonomiske Anliggender nr. 14, m. KRS-nr. [Nummeret i Statens Domstolsregister]: 0000383663, indehaver af NIP [polsk SE-nr.]:948-19-87-199, med en anpartskapital på 990 471 PLN, i det følgende benævnt “Operatøren”, berettiger hjemmesidernes brugere til selv at træffe valg om udveksling af oplysninger, der vedrører dem. Operatøren informerede brugerne om, at der anvendes cookies og geolokaliseringsteknologi på hjemmesiderne.
  2. Cookies er små informationsfiler sendt af webserveren og lagret på brugerens computer. Det er kun den server, som har oprettet de pågældende cookies, som har adgang til oplysningerne gemt herinde via standardparametrene.
  3. Cookies bruges til at lagre oplysninger, som vedrører brugerens aktivitet på hjemmesiden. Cookies gør det muligt for operatøren at:
   1. gemme brugersessionen (efter indlogning), således at brugeren ikke bliver nødt til at indtaste sin brugernavn og sin adgangskode igen på hver eneste underside på hjemmesiden;
   2. tilpasse hjemmesidens indhold til brugerens præferencer og optimere brugen af hjemmesiderne; i særdeleshed hjælper disse filer med at genkende brugerens udstyr samt vise hjemmesiden på en passende vis og tilpasse den til brugerens individuelle behov og brugerens udstyr.
   3. indsamle anonyme statistiske oplysninger, som hjælper med at gøre sig bekendt med, hvordan brugerne benytter sig af hjemmesiden. Dette muliggør forbedring af hjemmesiden, dens opbygning og indhold baseret på brugerens forventninger.
  4. Hjemmesiden anvender to grundlæggende cookietyper: sessionscookies og vedvarende cookies. Sessionscookies er midlertidige filer, som gemmes på brugerens slutudstyr indtil de logger af, forlader hjemmesiden el. slukker for softwaret (webbrowseren). Vedvarende cookies gemmes på brugerens slutudstyr i den periode, som er fastsat i cookieparametrene el. indtil de bliver slettet af brugeren.
  5. Inden for hjemmesiden anvender eSky.pl S.A. også en række mekanismer for interne enheder, partnere, annoncører, navnlig Facebook og Google sociale mediefunktioner, som er direkte forbundet med lagring af disse enheders cookies på brugerens slutudtry.
  6. Hvis softwaret brugt til søgning på Internettet (webbrowseren) tillader lagring af cookies på slutudstyret som standard, kan brugere ændre cookieindstillingerne på et hvilket som helst tidspunkt (dette gælder for alle cookietyper) el. slette disse filer fra deres udstyr. I tilfælde af geolokaliseringstjenester, giver brugerens umiddelbart samtykke hertil ved at acceptere browserindstillingerne.
  7. Begrænsning af brugen af cookies kan have en negativ indvirkning på funktioner, som er tilgængelige på hjemmesiden, el. deaktivere dem.
  8. Cookies indeholder aldrig brugerens personoplysninger.
  9. Oplysningerne, som er gemt i cookies el. som giver adgang hertil, medfører ikke ændringer i konfigurationen på brugerens slutudstyr el. softwaret, som er installeret på udstyret.
 2. Retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger

  1. Nedenstående tekst (“Retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger”, i det følgende benævnt “BPO Retningslinjer”) vil hjælpe dig med at forstå hvorfor og i hvor lang tid eSky.pl S.A. (i det følgende benævnt “Dataadministratoren”) vil behandle dine personoplysninger. Du vil finde ud af, hvilke enhedskategorier kan få adgang til dine personoplysninger og hvilke rettigheder du kan udøve i forbindelse med behandling af dine personoplysninger. Retningslinjerne er nært knyttet til nødvendigheden af at overholde de nye krav vedrørende databehandling, der fremgår af EU-lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, dvs. Forordning (EU) 2016/679, også benævnt databeskyttelsesforordningen i det følgende benævnt Forordningen).
  2. BPO Retningslinjer indgår som led i Retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger fastlagt af eSky.pl S.A., som også regulerer brugen af cookies.
  3. BPO Retningslinjer henviser til oplysningerne lagret på en hjemmeside el. i en applikation samt via et Opkaldscenter.
  4. Administratoren af dine personoplysninger - som behandles i henhold til nedenstående formål - er eSky.pl S.A., m. hovedkontor på adressen: Radom,

   Pl. Jagielloński 8,

   Tlf.: +40 31 100 5000 - for mobiltelefonbrugere og opkald fra udlandet,

   E-post: iod@esky.com

  5. Dataadministratoren har udpeget Persondatabeskyttelsesinspektøren (i det følgende benævnt “Inspektøren”). Du kan henvende sig til Inspektøren i alle anliggender med relation til behandling af dine personoplysninger samt hvis du har nogen som helst tvivl om dine rettigheder. Inspektøren er forpligtet til at hemmeligholde deres forpligtelser - i henhold til EU-lovgivningen el. national lovgivning.
    

   Persondatabeskyttelsesinspektør: Grzegorz Gawin

   E-post: iod@esky.com

  6. Det påhviler Inspektøren at:
   1. informere Dataadministratoren og medarbejderne, som behandler personoplysninger, om deres forpligtelser, der fremgår af denne Forordning og anden EU-lovgivning el. Medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af personoplysninger, og rådgive dem på dette område;
   2. overvåge overholdelsen af BPO Retningslinjer, anden EU-lovgivning el. medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af personoplysninger samt retningslinjerne fra Dataadministratoren el. den behandlende enhed for så vidt angår personoplysninger, herunder ansvarsfordeling, oplysningstiltag, uddannelse af medarbejdere, som deltager i operationer vedrørende databehandling el. hertil relaterede audit;
   3. komme med anbefalinger om evaluering af indvirkningerne på databeskyttelsesområdet på anmodning og overvåge beskyttelsen;
   4. samarbejde med en tilsynsmyndighed;
   5. være et kontaktpunkt for tilsynsmyndigheden i databehandlingsrelaterede spørgsmål, herunder forudgående drøftelser, der omhandles i art. 36, og i relevante tilfælde - føre konsultationer alle andre spørgsmål.
  7. Dataadministratoren garanterer, at dine personoplysninger udelukkende bliver behandlet i henhold til præcise, klare og begrundede formål samt at disse oplysninger ikke bliver gjort til genstand for viderebehandling i strid med formålene. Formålet med databehandling er årsagen til, at vi behandler dine personoplysninger. Hvis Dataadministratoren ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål - som ikke er nævnt nedenfor - bliver du informeret om det nye formål særskilt. Nedenstående tabel viser formålene med databehandling.
   Formål Forklaring Lovhjemmel grondslag Varighed af behandlingen(tidspunktet for sletning af dine personoplysninger)
   Oprettelse af en konto på hjemmesiden i henhold til vilkårene og betingelserne (i det følgende benævnt “Vilkårene og Betingelserne”). Dette vedrører den nødvendige databehandling i forbindelse med oprettelse af en konto på www.eskytravel.dk og brugen heraf, herunder bl.a. i forbindelse med verificering af oplysningernes korrekthed el. undersøgelse af transaktioner. Processen med at oprette en konto er automatiseret. I tilfælde af nogen som helst problemer med oprettelse af kontoen, kontakt venligst Opkaldscenteret. Enhver bruger er berettiget til at oprette en konto. Der kræves ingen førstegangsverifikation. Art. 6 stk. 1 litra b) i BPO
   Retningslinjerog art. 22 stk. 2 litra a) i BPO Retningslinjer
   I hele perioden, hvor der ydes kontorelaterede tjenester. Dog i tilfælde af, at kontoen ikke blev oprettet el. blev slettet, bliver oplysningerne arkiveret og ikke brugt til andre formål end formålene relateret til fastlæggelse, indgivelse el. forsvar mod modkrav.
   Indgåelse af en aftale om leverings af tjenesteydelser i henhold til Betingelserne og Vilkårene. Uanset om du opretter en konto på www.eskytravel.dk el. du er en ikke-registreret bruger, kan du benytte dig af tjenesterne i overensstemmelse med Betingelserne og Vilkårene, f.eks. reservere en billet el. et hotelværelse. Personoplysningerne indsamlet som led i processen med bestilling af en given tjeneste bliver behandlet (f.eks. bliver udvekslet med luftfartsselskaber el. andre tjenesteydere) mhp. at fuldføre tjenesten.

   Aftalen kan også indgås via Dataadministratorens Opkaldscenter..

   Aftalen bliver gennemført automatisk.

   Enhver bruger er berettiget til at indgå aftalen. Der kræves ingen førstegangsverifikation.
   Art. 6 stk. 1 litra b) i BPO Retningslinjer og Art. 22 stk. 2 litra a) i BPO Retningslinjer I hele perioden, hvor tjenesten ydes og indtil forældelsesfristen for modkravene ophører. Bliver aftalen dog ikke indgået og tjenesten ikke ydet i overensstemmelse med Betingelserne og Vilkårene el. efter at den periode, hvor tjenesten skal ydes, udløber, bliver oplysningerne arkiveret og ikke brugt til andre formål end formålene relateret til fastlæggelse, indgivelse el. forsvar mod modkrav.
   Opfyldelse af forpligtelserne, som fremgår af aftale om ydelse af tjenester i overensstemmelse med Betingelserne og Vilkårene. Uanset om du opretter en konto på www.eskytravel.dk el. du er en ikke-registreret bruger, kan du benytte dig af tjenesterne i overensstemmelse med Betingelserne og Vilkårene, f.eks. reservere en billet el. et hotelværelse. Personoplysningerne indsamlet som led i processen med bestilling af en given tjeneste bliver behandlet (f.eks. bliver udvekslet med luftfartsselskaber el. andre tjenesteydere) mhp. at opfylde forpligtelserne, som fremgår af aftalen.
   Aftalen bliver gennemført automatisk, medmindre tjenesten varetages af Opkaldscenteret.

   Du kan også vælge nogen ekstraoptioner på tidspunktet for bestilling af en tjeneste (i overensstemmelse med Betingelserne og Vilkårene). Hvis du vælger disse optioner, bliver dine personoplysninger også behandlet i forbindelse med ydelse af denne ekstratjeneste.

   Enhver bruger er berettiget til at indgå aftalen. Der kræves ingen førstegangsverifikation.
   Art. 6 stk.1 litra b) of BPO Retningslinjer and Art. 22 stk.2 litra a) of BPO Retningslinjer I hele perioden, hvor tjenesten ydes og indtil forældelsesfristen for modkravene ophører. Bliver aftalen dog ikke indgået og tjenesten ikke ydet i overensstemmelse med Betingelserne og Vilkårene el. efter at den periode, hvor tjenesten skal ydes, udløber, bliver oplysningerne arkiveret og ikke brugt til andre formål end formålene relateret til fastlæggelse, indgivelse el. forsvar mod modkrav.
   Til eSkys markedsføringsformål. Hvis markedsføring finder sted pr. e-mail - bliver du anmodet om at give en yderligere tilladelse - se nærmere oplysninger nedenfor. Er dette tilfældet - oplysningerne, som du får adgang til fra kontoen el. i løbet af transaktionsprocessen og mens tjenesten ydes og for denne periode. Det anførte formål kan opnås ved at vise et personligt stillet reklamemateriale baseret på profilering. I overensstemmelse med BPO Retningslinjer er profilering enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, som indebærer anvendelse af personoplysninger mhp. evaluering af de personlige aspekter for fysiske personer, herunder især en analyse el. prognose for aspekterne relateret til den fysiske persons arbejdspræstationer, dennes økonomiske stilling, helbredstilstand, personlige præferencer, interesser, troværdighed, adfærd, lokalisering og bevægelse; Art. 6 stk. 1 litra f) i BPO Retningslinjer Indtil og efter at der gøres en indsigelse udelukkende mhp. forsvar mod kravene (i hele forældelsesfristen for kravene, som hidrører fra tilsidesættelse af personlige interesser).
   Med henblik på at håndhæve offentlige og retlige forpligtelser (f.eks. skatter) relateret til aftale om ydelse af tjenester i overensstemmelse med Betingelserne og Vilkårene. Dette henviser til opfyldelsen af forpligtelserne tildelt til Dataadministratoren ifølge polsk ret Art. 6 stk. 1 litra c) i BPO Retningslinjer Indtil forældelsesfristen for offentlige og retlige forpligtelser (f.eks. skatter) ophører.
   Med henblik på hjemmesidens sikkerhed. Dette har til formål at modvirke autoriseret adgang til det elektroniske kommunikationsnet og udveksling af ondsindede koder, samt standse angrebene, såsom “denial of service” og beskytte computersystemerne og det elektroniske kommunikationsnet mod beskadigelse. Art. 6 stk.1 litra f) i BPO Retningslinjer Indtil der gøres en effektiv indsigelse (se nærmere oplysninger nedenfor) el. indtil forældelsesfristen for modkrav ophører, f.eks. f.eks. kravene vedrørende tilsidesættelse af Hjemmesidens sikkerhedsregler -> alt efter hvad der først indtræffer.
   I forbindelse med en statistisk analyse, herunder en finansiel analyse, og mhp. på at bruge resultaterne heraf for at forbedre kvaliteten af tjenesterne ydet af Dataadministratoren. Analysen gennemføres “manuelt”. Analysen har til formål at identificere transaktioner, som udgør overtrædelse af aftalen (uden at have til hensigt at betale) i forbindelse med forfølgning af rettighederne af Dataadministratoren. Art. 6 stk.1 litra f) i BPO Retningslinjer Indtil der gøres en effektiv indsigelse el. indtil forældelsesfristen for modkrav ophører, f.eks. kravene vedrørende tilsidesættelse af Hjemmesidens sikkerhedsregler -> alt efter hvad der først indtræffer.
   I forbindelse med fremsendelse af et nyhedsbrev. Er dette tilfældet, bliver du anmodet om at give en yderligere tilladelse og oplyse din e-mail-adresse. I en sådan situation oplysningerne, som du får adgang til fra kontoen el. i løbet af transaktionsprocessen og mens tjenesten ydes og for denne periode. Det anførte formål kan opnås ved at vise et personligt stillet reklamemateriale baseret på profilering. I overensstemmelse med BPO Retningslinjer er profilering enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, som indebærer anvendelse af personoplysninger mhp. evaluering af de personlige aspekter for fysiske personer, herunder især en analyse el. prognose for aspekterne relateret til den fysiske persons arbejdspræstationer, dennes økonomiske stilling, helbredstilstand, personlige præferencer, interesser, troværdighed, adfærd, lokalisering og bevægelse; Art. 6 stk. 1 litra a) i generel forordning om data-beskyttelse Indtil tilladelsen bliver tilbagekaldet og efter at den tilbagekaldes udelukkende i forbindelse med forsvar mod kravene (i hele forældelsesfristen for kravene, som hidrører fra tilsidesættelse af personlige interesser).
   I forbindelse med fremsendelse af “prisalarmer”. Er dette tilfældet, bliver du anmodet om at give en yderligere tilladelse og oplyse din e-mail-adresse. I en sådan situation oplysningerne, som du får adgang til fra kontoen el. i løbet af transaktionsprocessen og mens tjenesten ydes og for denne periode. Det anførte formål kan opnås ved at vise et personligt stillet reklamemateriale baseret på profilering. I overensstemmelse med BPO Retningslinjer er profilering enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, som indebærer anvendelse af personoplysninger mhp. evaluering af de personlige aspekter for fysiske personer, herunder især en analyse el. prognose for aspekterne relateret til den fysiske persons arbejdspræstationer, dennes økonomiske stilling, helbredstilstand, personlige præferencer, interesser, troværdighed, adfærd, lokalisering og bevægelse; Art. 6 stk. 1 litra a) i BPO Retningslinjer Indtil tilladelsen bliver tilbagekaldet og efter at den tilbagekaldes udelukkende i forbindelse med forsvar mod kravene (i hele forældelsesfristen for kravene, som hidrører fra tilsidesættelse af personlige interesser).
   I forbindelse med visning af de såkaldte web push notifikationer. Er dette tilfældet, bliver du anmodet om at give en yderligere tilladelse. Via et spørgsmål vist i Brugerens adressebjælke bliver vedkommende anmodet om at give tilladelse til modtagelse af web push notifikationer. Brugeren kan acceptere el. blokere notifikationerne. Indholdet af notifikationerne oprettes af browseren og det er ikke tilladt at gribe ind. Art. 6 stk.1 litra a) i BPO Retningslinjer Indtil tilladelsen bliver tilbagekaldet og efter at den tilbagekaldes udelukkende i forbindelse med forsvar mod kravene (i hele forældelsesfristen for kravene, som hidrører fra tilsidesættelse af personlige interesser).
   I forbindelse med geolokalisering anvendt mhp. at vise et personligt stillet reklamemateriale. Er dette tilfældet, bliver du anmodet om at give en yderligere tilladelse. Art. 6 stk.1 litra a) i BPO Retningslinjer Indtil tilladelsen bliver tilbagekaldet og efter at den tilbagekaldes udelukkende i forbindelse med forsvar mod kravene (i hele forældelsesfristen for kravene, som hidrører fra tilsidesættelse af personlige interesser).
   I forbindelse med opfyldelsen af forpligtelserne relateret til håndhævelse af lovene omhandlet i BPO Retningslinjer. Er dette tilfældet, bliver oplysningerne udelukkende behandlet i det omfang det er nødvendigt mhp. at identificere og verificere identiteten af den person, som fremsætter anmodningen. Art. 6 stk.1 litra c) i BPO Retningslinjer I forbindelse med forsvar mod kravene (i hele forældelsesfristen for kravene, som hidrører fra tilsidesættelse af personlige interesser).
   I forbindelse med fastlæggelse, indgivelse el. forsvar mod modkravene relateret til:
   - ydelse af tjenester i overensstemmelse med Betingelserne og Vilkårene (inden for disse rammer, behandling af klager);
   - opfyldelse af forpligtelserne, som fremgår af BPO Retningslinjer (mhp. at overholde retsbestemmelserne).
   Er dette tilfældet, bliver oplysningerne kun behandlet i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med undersøgelse af, fastlæggelse el. forsvar mod kravene. Art. 6 stk.1 litra f) i BPO Retningslinjer I hele forældelsesfristen for kravene, såvel kravene mod Dataadministratoren som kravene, som kan tillægges Dataadministratoren.
   I forbindelse med arkivering og håndtering af forespørgsler på eSky Assistentservice Behandling af personoplysninger er nødvendig mhp. verificering af ofte stillede spørgsmål samt serviceopgradering, herunder opdatering af svar på forespørgsler, under hensyntagen til efterspørgselsforholdene. Art. 6, stk.1, litra b) og Art. 6 stk. 1 litra f)(med hensyn til forbedring af servicekvaliteten i overensstemmelse med oplysningerne fra kunder). I hele perioden, hvor tjenesten ydes, og indtil forældelsesfristen ophører. Bliver aftalen dog ikke indgået og tjenesten ikke ydet i overensstemmelse med Betingelserne og Vilkårene el. efter at den periode, hvor tjenesten skal ydes, udløber, bliver oplysningerne arkiveret og ikke brugt til andre formål end formålene relateret til fastlæggelse, indgivelse el. forsvar mod modkrav.
  8. Hvis dine personoplysninger behandles baseret på en tilladelse, kan du tilbagekalde den på et noget som helst tidspunkt. En tilladelse kan tilbagekaldes på Dataadministratorens hovedkontor el. ved at udfylde den relevante formular på www.eskytravel.dk (afsnit: Kontakt). Tilbagekaldelse af tilladelsen har ingen indvirkning på overholdelsen af lovgivningen for så vidt angår behandlingen gennemført indtil tilladelsen bliver tilbagekaldet. Bliver tilladelsen tilbagekaldet, beslutter Dataadministratoren, hvorvidt der stadig foreligger grundlag for databehandling. Er dette tilfældet, er yderligere databehandling kun mulig i forbindelse med forsvar mod kravene (f.eks. ved at indikere, at retten til at tilbagekalde tilladelsen er blevet udøvet) og kun i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dette formål.
  9. Husk, at hver gang personoplysninger behandles i henhold til art. 6 stk. 1 litra f) i BPO Retningslinjer (se nærmere oplysninger ovenfor) el. i tilfælde af en såkaldt rimelig interesse på Dataadministratorens side, kan du på et noget som helst tidspunkt gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger af årsagerne relateret til en særlig situation. Efter at indsigelsen er gjort, kan Dataadministratoren ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre der bevises eksistensen af vigtige, juridisk berettigede grundlag for databehandling, som har forrang for interesserne, rettighederne el. frihedsrettighederne for den person, hvis oplysninger bliver behandlet, el. grundlag for fastlæggelse, indgivelse el. forsvar mod krav.

   Frem for alt skal en indsigelse i tilfælde af behandling af personoplysninger, i henhold til art. 6 stk. 1 litra f) i BPO Retningslinjer (se nærmere oplysninger ovenfor), til markedsføringsformålene for eSky, ikke være begrundet med en særlig situation og Dataadministratorenwill vil ikke kunne behandle personoplysningerne, i henhold til art. 6 stk.1 litra f) i BPO Retningslinjer, efter at indsigelsen er gjort, til eSkys markedsføringsformål, i samme omfang, hvori disse oplysninger var behandlet forinden.

   Du kan tilbagekalde tilladelsen på Dataadministratorens hovedkontor el. ved at udfylde den relevante formular på www.eskytravel.dk (pkt.: Kontakt).
  10. Ud over din ret til at tilbagekalde tilladelsen og gøre indsigelse, har du også ret til adgang til, kopiering, overføring og sletning af data samt begrænsing af deres behandling. Endvidere har du ret til at nægte at være undergivet en beslutning, som kun er baseret på den automatiske behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger el. påvirker den væsentligt på nogen anden måde.Du kan udøve ovenstående rettigheder på Dataadministratorens hovedkontor el. ved at udfylde den relevante formular på www.eskytravel.dk (Afsnit: Kontakt).
   Du kan også berigtige oplysningerne ved at gå ind på din konto.
   Du kan ligeledes slette din konto på et noget som helst tidspunkt efter indlogning på Brugerzonen, i overensstemmelse med Betingelserne og Vilkårene el. ved at fremsende en anmodning på Dataadministratorens hovedkontor el. ved at udfylde den relevante formular på www.eskytravel.dk (Afsnit: Kontakt).
  11. Vi skal indsamle personoplysninger direkte fra dig (via din konto, i løbet af transaktionsprocessen, mv.). Oplysningerne kan kun indsamles fra andre kilder i forbindelse med levering af tjenesteydelsen. Dette gælder for oplysningerne indsamlet fra enhederne, som leverer den af dig bestilte tjenesteydelse (luftfartsselskaber, hoteller, mv.). Omfanget af oplysningerne dækker kun de oplysningerne, som er nødvendige mhp. at bekræfte betalingen for ordren.
  12. Det er altid frivilligt at give personoplysninger, det er imidlertid nødvendigt at opfylde ovenstående formål.
  13. Personoplysninger, som behandles i forbindelse med levering af tjenesteydelsen i overensstemmelse med Betingelserne og Vilkårene bliver udvekslet med de enheder, som leverer den af Brugeren valgte tjenesteydelse, herunder også deres underentreprenører, f.eks. luftfartsselskaber, hoteller, forsikringsselskaber, betalingsformidlere, GDS (Det Globale Distributionssystem), mv. Uanset formålet med databehandling er de eneste personer med adgang til dine personoplysninger de autoriserede medarbejdere og Dataadministratorens underentreprenører, som har underskrevet de relevante aftaler om dataoverførsel med Dataadministratoren (henvend dig venligst til Persondatabeskyttelsesinspektøren for at få nærmere oplysninger).