Menu

Annullering og opsigelse af forsikringsaftalen

Annullering og opsigelse af forsikringsaftalen

Efter køb af en forsikring kan du altid søge om opsigelse. Her er et par regler, som du bør huske, hvis du vil opsige kontrakten:


1. Hvis kontrakten er indgået i længere tid end 6 måneder, har forsikringstager ret til at trække sig ud af kontrakten indenfor 30 dage fra datoen for indgåelsen, og hvis forsikringstager er iværksætter indenfor 7 dage fra datoen for indgåelsen.
2. Uanset hvilken periode kontrakten er indgået, har forsikringstager ret til at annullere forsikringen til enhver tid inden dækningsstart.
3. Forsikringstager har ret til at opsige kontrakten med en måneds varsel med virkning i slutningen af ​​kalendermåneden.
4. Annullering og opsigelse af kontrakten frigiver ikke forsikringstagerne fra forpligtelsen til at betale præmien for den periode, hvor forsikringsgiveren har ydet dækning.
5. Hvis forsikringstager ønsker at annullere eller opsige kontrakten og anmode om tilbagebetaling, er han forpligtet til at forsyne forsikringsselskabet med det originale certifikat sammen med annullerings- eller opsigelsesbrevet og i tilfælde af annullering eller opsigelse af kontrakten, hvis dækningsperioden er påbegyndt, er forsikringstager forpligtet til at fremlægge en erklæring om, hvorvidt en begivenhed omfattet af kontraktdækning fandt sted under forsikringsgiverens ansvar.
6. Dato for opsigelse fra kontrakten er datoen for modtagelsen af ​​tilbagekaldelsen fra forsikringsselskabet.
7. I tilfælde af forsikringsforholdets ophør for uudnyttet dækning, har forsikringstager ret til refusion af præmien.
8. Ved tilbagekaldelse af kontrakten beregnes beløbet for den refunderbare præmie fra datoen for modtagelsen af ​​tilbagekaldelsen fra forsikringsselskabet.
9. Tilbagekaldelse eller opsigelse af kontrakten skal ske skriftligt i tilfælde af ugyldighed.

 

Tips og forslag i denne artikel og relaterede artikler er kun til hjælp og orienteringsformål og må ikke udgøre grundlaget for et krav mod eSkytravel.dk.

Indeholder denne artikel de oplysninger, du ledte efter? Ja | Nej
Efter min mening er denne artikel:
Tak for din mening!